Kancelaria oferuje usługi w zakresie:

 1. Prawa ubezpieczeniowego i odszkodowawczego, w tym:

 • dochodzenia odszkodowań związanych z wypadkami komunikacyjnymi – szkód w pojeździe

 • dochodzenie roszczeń za błędy medyczne oraz związane z odpowiedzialnością cywilną szpitali i palcówek medycznych wynikające z ubezpieczeń dobrowolnych i obowiązkowych
   

 • dochodzenie roszczeń związanych ze szkodami osobowymi – zadośćuczynienia za krzywdę, stosownego odszkodowania, ewentualnych roszczeń rentowych po śmierci osoby bliskiej,  zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej przed nowelizacją kodeksu cywilnego z 2007 r. – na podstawie art. 445 w związku z art. 24 k.c. – naruszenie prawa do życia w pełnej rodzinie

 • dochodzenie roszczeń za szkody majątkowe

 

 • opiniowanie umów ubezpieczenia pod kątem ich przydatności i pełnej realizacji w przypadku powstania szkody

 

 • doradztwo w zakresie zawierania umów ubezpieczenia z wyłączeniem czynności brokerskich i pośredników ubezpieczeniowych określonych w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22.05.2003 r. Dz.U. z 2003 r.
  Nr 124, poz. 1154

 

 • sporządzenie opinii prawnych związanych prawem ubezpieczeniowym

 

   2. Prawo cywilne:

 • prawo zobowiązań

 • prawo rodzinne

 • prawo spadkowe

   3. Prawo spółek:

 

 • zakładanie spółek prawa handlowego i rejestracja spółek

   4. Prawo podatkowe.

   5. Zamówienia publiczne.

   6. Profesjonalne szkolenia dla kandydatów na pośredników ubezpieczeniowych, agentów oraz pracowników pionów likwidacji szkód.