radca prawny Katarzyna Hankiewicz-Jackowska
  • ODSZKODOWANIA

odszkodowania wypadkowe

odszkodowania majątkowe

odszkodowania dla firm w związku z prowadzoną działalnością

  • ZADOŚĆUCZYNIENIE

zadośćuczynienie za śmierć bliskich

zadośćuczynienie za krzywdę

  • BŁĘDY W SZTUCE MEDYCZNEJ

  • RENTY POWYPADKOWE

  • PRAWO CYWILNE

  • PEŁNA OBSŁUGA PRAWNA FIRM

  • OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH

Ponad 20 lat pracy w PZU S.A.

Ponad 20 lat doświadczenia ubezpieczeniowego.

Setki godzin spędzonych na sali sądowej.

Szanowni Państwo,

   Kancelaria specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w szeroko rozumianym prawie ubezpieczeniowym, w tym odszkodowawczym.

   Sprawy jakimi się zajmujemy, to nie tylko zadośćuczynienia i odszkodowania związane z ubezpieczeniem odpowiedzialności posiadaczy pojazdów mechanicznych. Prowadzimy sprawy związane z odpowiedzialnością cywilną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Ubezpieczenie jest  bardzo ważne, choć niestety często zaniedbywane przez przedsiębiorców. Pomagamy nie tylko w razie powstania szkody, ale także w  analizie ryzyka i wyborze najlepszej dla danego pomiotu oferty ubezpieczeniowej.


   To również wszelkiego rodzaju tzw. procesy szpitalne, wynikające nie tylko ze „zdarzenia  medycznego”, w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r, poz. 159 z późn. zm.), która wprowadza oraz określa specyficzne zasady i tryb dochodzenia roszczeń za zdarzenia medyczne przed komisjami wojewódzkimi.


   To także zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej objęty dobrowolnymi ubezpieczeniami placówek medycznych oraz indywidulanych praktyk lekarskich.
 

   Wyróżnia nas ponad 20 letnie doświadczenie zdobyte w pracy na rzecz największego polskiego ubezpieczyciela.

 

   Nadto w latach 2000 – 2003 prowadziłam Kancelarię zajmującą się obsługą prawną Inspektoratu PZU SA w Oleśnicy.  Zdobyte dotychczas doświadczenie, to nie tylko praca przy sporządzaniu umów generalnych, negocjacji ich warunków, prowadzenie szkoleń dla agentów i pracowników likwidacji szkód.


   To przede wszystkim godzin spędzonych na sali sądowej, co pozwala

w sposób w pełni profesjonalny i rzetelny ocenić Państwa sytuację procesową w ewentualnym sporze sądowym. Zwracam Państwa uwagę, że jest to niezwykle ważne w aspekcie ponoszonych przez Państwa kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego. Watro bowiem wiedzieć, że im wyższego domagacie się odszkodowania tym poniesione koszty, nawet
w przypadku nawet częściowego wygrania procesu będą większe!


   Więcej na ten temat możecie Państwo zaleźć w zakładce FELIETON.


   Dotychczasowa  praktyka daje mi niewątpliwie dodatkowy, niezwykle istotny atut, w odniesieniu do innych podmiotów zajmujących się analogiczną działalnością, a mianowicie  w profesjonalnym przygotowaniu poszkodowanych do procesu i bezpośredniej konfrontacji z pełnomocnikami ubezpieczycieli. Przede wszystkim pozwala mi na  wskazanie poszkodowanym na te elementy procedowania ubezpieczycieli, na których winni być szczególnie skoncentrowani, zachować rozwagę  i umiarkowaną wrażliwość.   

   W ramach dotychczasowej praktyki radcowskiej zajmowałam się między innymi zagadnieniami prawa ubezpieczeniowego i odszkodowawczego, sporządzeniem opinii prawnych związanych prawem ubezpieczeniowym, w tym szacowaniem ryzyka ubezpieczeniowego. Prowadziłam również profesjonalne szkolenia dla kandydatów na pośredników ubezpieczeniowych, agentów oraz pracowników pionów likwidacji szkód.


   Kancelaria Radcy Prawnego KHJ to zarówno obsługa klientów indywidualnych, jak i pomoc prawna dla firm.


​Jesteśmy po to, żeby Państwa wspomóc w każdej trudnej sytuacji.

 

Łączę wyrazu szacunku

Radca Prawny

pod.png

Kancelaria Radcy Prawnego KHJ

Zadzwoń i umów się na spotkanie

      609 711 302

Certyfikat_Pomocny_Prawnik_SpecPrawnik.j